Skip to main content

Hvorfor nøjes med at tale om at fastholde nyuddannede lærere i folkeskolen? Hvorfor ikke give dem lysten til at blive?

Min erfaring i arbejdet med nyuddannede lærere er, at selvom mange skoler har de bedste intentioner om at modtage deres nyuddannede på bedste vis og beholde dem i deres stillinger, så spænder en travl hverdag og mange opgaver hos skolelederen og skolens personale ofte ben for den særlige indsats.

Det kan dog godt betale sig at gøre sig umage. Det er nemlig helt afgørende, at de nyuddannede tager deres første skridt i lærerlivet med en sikker hånd i ryggen, så de får mod på og lyst til at fortsætte.

Her følger en række råd til, hvordan man som skoleleder, mentor og team kan skabe de bedste forudsætninger for, at nyuddannede får en god start på livet som lærer.

Se under Kontakt for forløb, kurser og coaching gennem Lærerliv.

Forbered modtagelsen

Lav en plan for modtagelse af nye lærere, der indeholder helt lavpraktiske emner som:

 • Hav computer klar og sørg for, at der er hjælp at hente til opsætning og adgang til netværk og portaler
 • Intro til Aula, skolens digitale portaler og mapper, m.m.
 • Koder
 • Nøgler – også til faglokaler
 • Kopikort
 • Rundvisning
 • Plan for den første uge uden elever
 • Husk at præsentere nye lærere for personalet, både de nærmeste samarbejdspartnere og resten af skolens personale, så den nye lærer ikke forveksles med en vikar

Mentorordning

Find en medarbejder på skolen, som har lysten til og interessen i at skabe en tryg og god start for en nyuddannet lærer. Det kræver tid, overskud og engagement, og derfor nytter det ikke at pålægge lærere opgaven, hvis de ikke er motiveret. Det kan overvejes at give en mentor timer til opgaven, men det er svært at sætte et bestemt timetal på, da behovet ændrer sig fra person til person.

Tilbyd den nye lærer trivselssamtaler

Vær nysgerrig og støttende omkring nye lærere. Som ny, har man brug for at vide, at døren altid står åbent og at ledelsen er et sikkert rum, hvor man kan læsse af, sparre, få støtte og opbakning og af og til et kærligt spark bagi.

Sørg for, at nyuddannede får et skema, der hænger sammen

Mange oplever at få et skema med det, der blev til overs i fagfordelingen. At starte sit lærerliv op med 9 forskellige klasser er ikke nødvendigvis det bedste udgangspunkt for at finde sine lærerben.

Giv nye lærere nedsat undervisning

At forberede undervisning uden en portefølje kan få de fleste nyuddannede til at miste pusten. Giv dem færre undervisningstimer de første par år og dermed mere tid til at forberede sig.

Skoleguide

Meget usynlig viden kan samles på skrift og være til stor hjælp for nye lærere. Lav en Hvidbog til skolens nyansatte, der kunne indeholde information om temaer som

 • Skolens værdigrundlag
 • Traditioner: juleklip, musical, skolefest, motionsløb, etc.
 • Årshjul: møder, forældresamtaler, MUS, temauger, etc.
 • Kontaktpersoner (faglige vejledere, TR, AMR, etc.)
 • Lokalaftaler
 • Tilstedevær og kontorpladser
 • Sygemelding, raskmelding og vikarplaner
 • Forældresamarbejde: Skolehjem-samtaler, forældremøder og generel kommunikation
 • Hvor underretninger, indstillinger m.m. kan findes
 • Fraværsregistrering af eleverne
 • Skolens regler om 6. ferieuge, orlov, m.m.
 • Årsplan: forventes det, at de laves i alle fag? Skal de deles med forældrene?
 • Evaluering, test, dataindsamling
 • Samarbejdspartnere
 • Skoleprojekter og særlige indsatser
 • Mobbestrategi
 • Sorgplan
 • Does and dont’s. osv.

Justér forventningerne

Lad ikke nyuddannede løse klasse- eller personalekriser med deres friske energi og gå-på-mod. Der er rigeligt at lære de første par år som lærer. Pas på de nyuddannede, inden de skal redde verden.

Nyuddannede er en ressource

Læringskurven er stejl blandt nyuddannede, men vi kan nogle gange glemme, at de også bringer mange ting med sig. De er helt opdaterede på den nyeste forskning og teoretiske viden. De bringer et frisk blik på skolens praksis, som kan være kilde til ændringer eller justeringer i skolens ”plejer”. Vær desuden opmærksom på, hvordan der kan skabes rum for, at den nyuddannede ikke bare bliver opslugt i en fastgroet skolekultur men også får mulighed for at bevare sig selv og bliver støttet i sin professionelle udvikling.

Tilmeld nyuddannede eksterne tilbud

Lærerforeninger og kommuner tilbyder flere steder kortere eller længere forløb for nyuddannede. Skoler med flere nyuddannede kan overveje at oprette egne kurser med skolens personale som oplægsholdere. Der findes også den mulighed at lave læringsforløb med eksterne konsulenter som f.eks. Lærerliv. Se under kontakt for mere info.

Giv ekstern coaching

Nogle ting kan være for svære at dele med en kollega eller mentor. Tilbyd nyuddannede 3-5 coachingsamtaler med ekstern coach. Se mere under coaching eller kontakt for tilbud.

Litteratur

”En overlevelsesguide for nye lærere” (Dahl, Fibæk og Andresen, Dafolo 2022) giver et vigtigt indblik i, hvor svært det rent faktisk er at træde ind som ubeskrevet blad i en etableret skolekultur. Bogen anbefales både ledelse, mentorer og teams, der skal samarbejde med nye lærere.
For de nyuddannede kan ”Håndbog for en nyuddannet lærer” her på sitet være inspiration og støtte gennem de første måneder af lærerlivet. Se mere under Håndbog.

Hent rådene som PDF

Klik på knappen herunder og download oversigten med de gode råd som en poster (PDF format).

Download ↓Download English version ↓