Skip to main content

Ud over fagene på skoleskemaet har du pligt til at undervise i tre obligatoriske emner, der muligvis kan ligge langt uden for dine kompetenceområder. Vær glad for, at du som lærer er dygtig til at opsøge og tilegne dig viden samt tilrettelægge undervisning. Find mere information på UVM’s hjemmeside. Som regel findes der en lærer på skolen, som er ansvarlig for det pågældende område og har erfaring og materialer. Vedkommende kan også give dig gode idéer til, hvordan du bedst kan arbejde med emnet. 

Alle emner er tredelte trinforløb, så uanset i hvilken afdeling du befinder dig, skal du undervise i disse obligatoriske emner.

Færdselslære

Emnet omfatter at kunne færdes sikkert i trafikken samt at kunne håndtere ulykker gennem førstehjælp. Alle skoler bør desuden have en trafikpolitik, du kan undervise eleverne i.

0. – 3. klasse: Eleven kan færdes sikkert i trafikken i lokalområdet.
Gåprøven finder sted i 0. eller 1. klasse. Læs mere herom på Sikker Trafik.

4. – 6. klasse: Eleven kan færdes sikkert i trafikken.
Cyklistprøven (5. eller 6. klasse) Læs mere herom på Sikker Trafik.

7. – 9. klasse: Eleven kan færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Det kan anbefales at arbejde med førstehjælp.

Læs mere her

Sundheds- og sexualundervisning og familiekundskab

Eleverne skal lære om betydningen af, hvad livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel.

0. – 3. klasse: Hovedvægt på elevens nære omverden og egne erfaringer, viden om rettigheder og handlemuligheder.

4. – 6. klasse: Gradvist inddrages bredere perspektiver som skolen og lokalmiljøet. Sundhedsfremmende initiativer afprøves.

7. – 9.: Kulturelle, sociale og samfundsmæssig sundhed. Rettigheder, ulighed og demokrati.

Læs mere her

Uddannelse og job

Eleverne skal opnå samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet, så de kan træffe kvalificerede beslutninger omkring uddannelse og karriere.

0. – 3. klasse: Udvidelse af elevers omverdensforståelse og kendskab til det nære voksenliv. Lære at koble egne ønsker, muligheder og personlige valg.

4. – 6. klasse: Udbygge elevernes viden om indhold og krav i forskellige uddannelser og erhverv. Forstå sammenhæng mellem skolegang, uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

7. – 9.: Fokus på kommende valg af ungdomsuddannelse. Eleverne skal efter 9. klasse have en færdig plan for deres videre uddannelse.

Læs mere her