Skip to main content

Når børn får mobiltelefoner, starter deres færden som regel på de sociale medier, og dermed opstår behovet for at lære god netadfærd og digital dannelse.

Tag udgangspunkt i dine elevers digitale verden. Hvad har de selv oplevet? Find eksempler på grove kommentarer på nettet. Hvordan påvirker de folk, hvis de blev råbt i skolegården? Hvilke følelser opstår i eleverne, når de ikke er del af en gruppe. Ofte opstår en gruppe ud fra et interessefællesskab og har dermed ikke som udgangspunkt for øje at udelukke andre. Det er derfor vigtigt at skabe bevidsthed om, at det er den følelse, nogle børn står tilbage med, når de ikke er en del af gruppen.

Gør digital dannelse til en del af din årsplan i fagene. Her følger en række typiske digitale problematikker:

  • Grupper der udelukker andre fra fællesskabet
  • Folk der hænges ud offentligt på nettet
  • FOMO (fear of missing out)
  • Like-kulturen
  • Fake news
  • Kildekritik og faktatjek
  • Grooming

Forældreinddragelse

Brug tid på forældremøder til at diskutere god tone og netetik på forældremøderne. Det kan for eksempel gøres ved at dele forældrene ind i mindre grupper og lade dem diskutere cases eller spørgsmål til emnet. Find ideer på Medierådet.

Det er ikke sandsynligt, at alle forældre kan komme til enighed om fælles regler for hvornår, hvordan og hvor meget eleverne i klassen må benytte de sociale medier, men derfor kan man godt have fælles retningslinjer omkring værdier og etik.

Materiale

Der findes rigtig meget godt undervisningsmateriale på nettet og din kommune tilbyder muligvis også gæstelærerforløb i digital dannelse og SoMe.

DR Ultra behandler problestillinger som grooming, afpresning og udelukkelse i fiktionsserien Klassen. DR har desuden er række faktaprogrammer om digital dannelse, hvor de blandt andet lavet et ”like-eksperiment”.

Få mere inspiration til, hvor du kan finde materiale i afsnittet Nyttige Links i Undervisning.