Skip to main content

Det er helt afgørende at spørge dine nye kolleger eller ledelse, hvordan stedet griber årsplaner an. På nogle skoler laver man dem før skoleåret og sender ud til forældrene ved skolestart eller deler ud på forældremøde. Andre steder er årsplaner fleksible og udarbejdes løbende. Det betyder, at der laves og formidles en beskrivelse og mål til emnet, hver gang et nyt forløb går i gang. 

Ved fleksible årsplaner er det stadig vigtigt at danne sig et overblik over, hvad man skal omkring allerede fra skoleårets start. Brug årsplanen som en rettesnor, så du sikrer dig, at du når omkring det forventede. Fordelen ved at skrive løbende årsplaner er, at du kan justere dine planer undervejs. Årsplaner er nemlig sjældent mulige at følge til punkt og prikke. 

Tal med dit team eller måske den gruppe lærere, der har dit fag på årgangen over din klasse, og lad dig inspirere af deres nuværende eller tidligere årsplaner.

Jo mere detaljeret en årsplan, du giver forældrene, des mere har de at hænge dig op på, hvis du ikke når omkring det planlagte. Behold derfor din detailplanlægning for dig selv og meld i store linjer ud til forældrene, hvilke planer du har for klassen. 

Internettet og kolleger bugner af inspiration til god årsplanlægning, så søg al den hjælp, du kan få. Det koster ikke en kollega mange sekunder at sende en gammel årsplan som vedhæftet fil. Find også inspiration til, hvordan du kan bygge en årsplan op på fanen Print her på Lærerliv.

Fagets og fælles mål

På Undervisningsministeriets læringsportal EMU’s hjemmeside ligger mål, læseplan og vejledning for alle fagene. Her kan du downloade fælles mål, der gennemgår, hvilke kompetencemål eleverne forventes at nå på de pågældende klassetrin. 

Det er en god idé at have denne oversigt ved din side, når du planlægger forløb for din klasse. På den måde sikrer du, at dine elever bliver undervist i færdigheds- og vidensmål inden for lovens rammer. Marker i oversigten, hvad du har været omkring, og brug den igen i næste års planlægning. Sådan ved du, at du når omkring alle mål i løbet af den 3-årige periode, de er lavet til.

Hvis du har brug for yderligere sikkerhed for, at du når omkring de forventede kompetenceområder, kan du bruge målene for årgangen som en løbende tjekliste. Mind dig selv om, at blot fordi I har rundet verbers bøjning i engelsk, er det ikke sikkert, eleverne har fået det lært. Mål kan derfor gå igen i flere skoleår.

Årshjul

Nogle lærere skaber det bedste overblik over skoleåret ved hjælp af et årshjul. Det giver en klar, visuel indsigt i årets gang, og således kan du lægge krævende forløb i andre end spidsbelastede perioder af året og have overblik over ting, der kræver særlig forberedelse. 

Hvis klassen skal på lejrskole i Sønderjylland i maj for at besøge Dybbøl Mølle og Danfoss Universe, er det måske ikke det mest oplagte tidspunkt at starte et emne om den kolde krig. 

Hvis skole-hjem-samtaler ligger i april, kan man notere en opmærksomhed på elevsamtaler og trivselsbreve til forældrene i februar og marts. 

Spørg dine kolleger, om din skole har særlige traditioner, du skal tage højde for i din årsplanlægning. Hvilke årgange er på lejr? Holder man juleklippedag og hvilken årgang står for Luciadag? Har man påskeudstilling eller sommerfest for elever og forældre? Har man forventning om, at forældrene spiser morgenmad i klassen i løbet af skoleåret? Ryddes skemaet på dagen op til ferierne, så der er klasselærerdag? Hvordan foregår skolernes motionsløb? Er der fælles emneuger på tværs af årgangene? Morgensamling?

Find skabelon til århjul på fanen Print her på Lærerliv.

National test

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du danne dig overblik over, hvilke fag eleverne skal testes i på hvilke klassetrin. 

Du skal aktivt booke din klasses test på her.

Husk altid at tjekke op på skolens booking af computere i samme tidsrum. Der er ikke meget ved at booke en national test, hvis I ikke har adgang til computere.

Nationale test ligger typisk i marts og april. Det kan være en god idé også at booke den frivillige test i oktober/ november for at forberede eleverne på testen. Og dig selv. De fleste lærere er generelt ikke fortalere for “teaching to the test”, men det kan være nødvendigt for at gøre eleverne trygge. 

Har du de yngre elever, kan det anbefales at være to voksne til afvikling af testen. Det er ikke ualmindeligt, at der sidder børn, som bruger det meste af tiden på at indtaste deres UNI-Login og aldrig når frem til testen. Hav derfor elevernes UNI-Login i nærheden, så du hurtigt kan assistere dem, hvis de har glemt deres brugernavn og kode – eller udstyr på forhånd alle børnene med en lille lap papir med koden på. Lad eventuelt børnene have tegnepapir, et opgavehæfte eller en bog inden for rækkevidde, så de kan holde sig beskæftiget uden at forstyrre de andre, når de bliver færdige.

Vær opmærksom på, at testen gerne må blive læst op. Du kan derfor med fordel lade eleverne bruge CD-ord, IntoWords eller et andet oplæsningsprogram på computeren, hvis de har læse- eller sproglige vanskeligheder. Skriv til forældrene og bed dem sende høretelefoner med deres barn i skole i det omfang, det er muligt. Det sparer alle tid og kræfter ikke at skulle vikle ledningerne af hørebøffer ud fra skolens fælleskasse, og reparere de ødelagte midt i testen.

Forbered dig selv på, at nogle elever kan blive meget nervøse, men vær forsigtig med at rette fokus på en problemstilling, der ikke findes. Det kan være en hjælp for eleverne at vide, at testen ikke har afgørende betydning for deres liv – hverken som elev eller menneske. Samtidig kan man give dem nogle simple, beroligende teknikker, som at trække vejret dybt ned i maven nogle gange eller tage en pause for at tænke på noget rart. Du kan forklare dine elever, at resultatet er vigtigt for dig, så du kan danne dig overblik over, om der er særlige områder, I har brug for at træne. Du kan tage lidt af presset fra dem ved at forklare, at det snarere er en test af dig end af dem. Nogle lærere vælger helt at undlade at fortælle eleverne om testen, før den skal afvikles. På den måde er der ingen, der har ondt i maven aftenen inden. 

Trivselsundersøgelse

Hvert år skal eleverne lave en national trivselsundersøgelse og i nogle kommuner også en lokal. Her bør du også booke computere i god tid. Til gengæld skal den ikke tilmeldes, og du har altså adgang til den når som helst inden for perioden, den er tilgængelig. Kontoret vil meddele, hvornår det er tid til at få lavet undersøgelsen og informere om deadline.

Der følger en vejledning med til læreren, som du med fordel kan læse første gang. Den ligger på siden, når du logger ind på linket fra kontoret. Eleverne skal logge ind på linket med deres UNI-Login. Skriv linket på tavlen eller få skolens IT-ansvarlige til at hjælpe med at sætte computeren op til, at linket åbner, så snart eleverne trykker sig ind.

Testen er lavet sådan, at computeren kan læse op for de elever, der har svært ved selv at læse. Derfor kan det igen være en god idé at medbringe sine egne høretelefoner. Du må gerne læse spørgsmålene op og forklare, hvad de betyder, men du må selvfølgelig ikke give din egen holdning til kende og farve elevernes svar.