Skip to main content

Din skole vil sikket gøre alt for, at du kommer godt fra start. Den er bare ikke altid på forkant med hvordan. For ikke at spilde din første uge, inden eleverne kommer, på at nogen får øje på dig i virvaret af læseplaner og kalenderbingo, kan du allerede i god tid før din opstart kontakte din leder eller skolens kontor for at få svar på nogle af de mange ubekendte.

Her følger en tjekliste over vigtige ting at få i orden, der vil lette dine første dage på skolen.

Program for den første uge

Hvilken plan og hvilke forventninger er der til dig i den første uge efter ferien? Er der mødeplaner, og hvordan får du kontakt til dine kommende kolleger, så du kan lave aftaler med dem?

Computer

Hvor og hvornår får du din arbejdscomputer udleveret? 

Skal du medbringe egen computer de første dage og i så fald, hvordan bliver du sat op til kopimaskinen og skolens netværk?

Nøgler

Gå på skolens kontor og få udleveret de relevante nøgler. Ud over den gennemgående nøgle, kan der f.eks. være særlige faglokalenøgler samt nøgle til et personligt skab.

Chip/ nøglekort

Mange kopimaskiner og alarmer styres med et nøglekort eller en chip. Få den udleveret på skolens kontor sammen med en eventuel kode.

Husk også at få telefonnummeret og den hemmelige kode til alarmcentralen, hvis du skulle være så uheldig at ryge i alarmen og må ringe og afblæse den hos vagttjenesten.

Koder

Få kontoret til at oprette dig som bruger og aktivere dine koder til skolens IT-portaler, så du kan komme på med det samme. 

UNI-Login

Heldigvis følger dit UNI-Login dig, så du kan glæde dig over at have et enkelt brugernavn og en ny kode mindre at huske på.

Skoleguide

Få kendskab til usynlig viden – det vil spare dig for rigtig meget tid på sigt. Nogle skoler har en skriftlig guide over skolens værdier, traditioner og virke. Spørg på kontoret, om sådan en guide eksisterer og hvis ikke, kan du måske være anledning til, at skolen får lavet sådan en guide, der kan være til hjælp for alle nyansatte i fremtiden.

Her under Skoleguide kan du læse eksempler på, hvad der er vigtigt for dig at vide om din nye arbejdsplads.