Skip to main content

Betingelser 
Et abonnement på lærerliv gælder for 6 måneder fra betaling er modtaget. 

Priser og betaling 

Alle priser i webshoppen angives i DKK inklusiv moms.

Levering

Online-produktet leveres så der er adgang til materialet når ordren er afgivet i webshop. 

Indhold og brugsret 
Lærerliv ved Tine Brock har alle rettigheder til de leverede digitale produkter. Ved køb opnås brugsret. Online produkter og materialer ved online forløb må ikke udleveres, videregives eller printes ud til tredjemand uden skriftlig aftale med Lærerliv, Tine Brock. 

Force majeure 
Tine Brock er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som Sanserejser ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign. 

Generelle oplysninger 
Læreliv drives af 
Tine Brock 
Provstebakken 34, 8210 Aarhus V 
CVR nr. 40751335 
Bank oplysninger: Nordjyske Bank