Skip to main content

Der findes utrolig meget inspiration til den daglige undervisning på nettet.

Her er et lille udsnit.

Skriv til lærerliv.dk, hvis du kan anbefale gode sider.

Digital dannelse

Filmcentralen

Børns Vilkår

Red Barnet

Ordblindhed

Der findes mange gode videoer på YouTube, der beskriver livet som ordblind.

Disse film kan være gode at vise klassen, så alle får en forståelse for, hvad det vil sige.

Hvordan føles det at være ordblind?

Kendte ordblinde

Skriveskabeloner

Ordblindementors LST støttevideoer

Læringsspind fra KCL til evaluering af elevers læring og strategier med LST

Faglige læsestrategier 

Trivsel

Børns Vilkår

Red Barnet

Fri for mobberi

DCUM – Dansk Center for Undervisningsmiljø

Sex og Samfund

Kidsmoving – inspirerende blog og materialer til arbejdet med motorisk uro og finmotoriske udfordringer

Massage-historier til fri download

Trivsel i skolen for de ældste elever. Små film og tilhørende aktiviteter og opgaver.

Trivselsaktiviteter for alle – vælg mellem lege og samarbejdsøvelser til alle klassetrin.

Skolernes Trivselsdag – afholdes hvert år den første fredag i marts. Trivsel og Bevægelse i Skolen udgiver aktivitetshæfter til dagen. Blandt andet dette.

Virkemidler til inkluderende læringsmiljøer

Klar Parat Læring – Visuel stilladsering, skabeloner, pictogrammer m.m.

Margit Gade – Skriveskabeloner

Samfundslitteratur – Skabeloner og måder at organisere undervisningen på tværs af fag

Alle fag

På disse sider kan du finde inspiration til undervisning i mange forskellige fag

På dit lokale Center for Undervisning finder du ideer, vejledning og inspiration til de forskellige fag

CFU København

CFU Absalon

CFU Nordjylland

CFU Midtjylland

CFU Syd

CFU Lillebælt

Mit CFU Til meget af det materiale, du kan låne til dine elever her, følger der en pædagogisk vejledning med.

DR Skole

Lærer Forum

Skolen i virkeligheden

Duda

Desuden har din skole sikkert abonnement til fagportaler som Gyldendal Undervisning, Alinea og Clio

På tværs af fagene

Forstå – gratis digitale undervisningsmaterialer lavet af NGO’er, kulturinstistutioner og virksomheder inspireret af over 1000 elever udsagn om god undervisning.

Praksisfaglighed – en padlet med undervisningsideer til at undervise mere anvendelsesorienteret og artikler om emnet.

Dansk

Skolelærerlife – inspiration til dansk og DSA

Ann Berit – en dansklærers ideer til forløb

Margit Gade – en dansklærers skabeloner

Edu21 – inspiration fra en dansklærer

Dansktip – indskoling og mellemtrin

Frontread – Online træning i læsehastighed

Opgavehylden

10-finger system

Lotte Salling – sproglege, dialogisk læsning, m.m. for indskolingen

Kristendom

Folkekirkens Skoletjeneste – find din kommunes skoletjeneste og se, hvad de tilbyder af undervisning, kurser, undervisningsmateriale, m.m.

Min tro – fire kortfilm om børn med forskellig trosregning

Historie

Rigsarkivet

Historie Lab – Nationalt videnscenter

Samfundsfag

Verdenstimen

Folketinget

Valgugen ligger i uge 36. Her finder du Danske skoleelevers gratis materiale til undervisning i valg og demokrati for alle aldersgrupper

Engelsk

British Council

Tidligere sprogstart – engelsk materiale fra Københavns Universitet

PS – Praktisk Sprog

English Owl – Gratis læseportal med frilæsningsbøger på flere niveauer. Kræver brugeroprettelse.

Tysk

Tidlig sprogstart – tysk materiale fra Københavns Universitet

PS – Praktisk Sprog

Dansktip til tysk – gratis kopisider

Fransk

Tidlig sprogstart – fransk materiale fra Københavns Universitet

PS – Praktisk Sprog

Matematik

Gomat – matematik og bevægelse gratis og lige til print.

Mattip – forløb, inspiration og kopiark til alle årgange

Edu21 – inspiration fra en matematiklærer

Toptutors – gratis videokursus til udskolingselever (og deres lærere)

Biologi

Skoven i skolen

Big Bang Naturfag

Geografi

Big Bang Naturfag

Verdenstimen

Global Skole

Fysik kemi

DTU – undervisningsmateriale til folkeskolen

Big Bang Naturfag

Natur Teknologi

Skoven i skolen

Astra

Esero

Testoteket

Forsøgsportalen

99 arter at se før du bliver voksen

Naturteknologi

Natur og teknologi på hovedet

Danmarks nationalparker

Idræt

Dansetid

Skole Idræt

Svømning

Skole Idræt

Bevægelse

Sæt skolen i bevægelse

Legedatabasen

Leg på streg

Brain Breaks – Ramasjang til indskolingen

Musik

Palstrøm – en musiklærers ideer

Dansk Sang

Dans i musik

Dolvas musiklærerblog – en musiklærers blog

Skoven i skolen

Billedkunst

Danmarks Billedkunstlærere

Keativ Tip

AV Form

Bidt af billedkunst – en billedkunstlærers blog

Fru Billedkunst – inspiration til forløb fra en billedkunstlærer

Håndværk og design

Krea Tip

Edu21 – inspiration fra en håndværk og design lærer

Håndværk og Design Net

Andet

På Facebook kan du følge en lang række sider, herunder kommer eksempler.

Professionshøjskolerne i alle landsdele har også deres egne facebook grupper – nogle også indenfor fagene – tjek deres hovedsides grupper. Her kan du få ideer til undervisningen, besked om kurser samt mulighed for at stille spørgsmål til fagkonsulenten eller de andre brugere. Jeg har her primært henvist til mit eget Center for Undervisning i Midtjylland, men her kan du finde dit:

CFU UC Nord

VIA CFU Midt

CFU UC Syd

UC Lillebælt

CFU Københavns Professionshøjskole

CFU Absalon

Fag

For os der underviser matematik

Engelsk i skolen

CFU fremmedsprog

CFU dansk som andetsprog

CFU billedkunst, håndværk og design

CFU teknologi i undervisningen

Indskolingen

For os der underviser i indskolingen 

Inspiration til undervisning i indskolingen 

Dansklærere i indskolingen

CFU dansk indskolingen

Mellemtrinnet

For os der underviser på mellemtrinnet

Dansklærere på mellemtrinnet

CFU dansk på mellemtrinnet

Udskolingen 

For os der underviser i udskolingen

Dansklærere I Overbygningen

CFU dansk udskoling