Skip to main content

I april vil de fleste skoler starte op på næste skoleårs fagfordeling. Måske var du heldig at få dit drømmeskema fra start, men det er langt oftere tilfældet, at du som nyansat er kommet ind for at dække huller alle vegne. Nu har du chancen for at få indflydelse på dit eget skema. 

Brug tid på at tænke over, hvad der vil være det bedst tænkelige lærerliv for dig. Trives du med små fag i mange klasser, eller er du mere til de store fag og få klasser. Er du tilfreds med den aldersgruppe, du er havnet i, eller skal du forsøge at få foden indenfor på et af de andre klassetrin? Ofte vil mange ting være givet på forhånd. Er du ansat i en 1. klasse, er det usandsynligt, at ledelsen vil flytte dig i 7. klasse ved næste skoleår. Men derfor kan du godt gøre opmærksom på dine ønsker og drømme om fremtiden. De går jo aldrig i opfyldelse, hvis de forbliver usagte. 

Du skal også forholde dig til, om du vil arbejde fuld tid. Måske er du typen, der godt kan undvære lidt i løn for at skrue ned for tempoet. Vær opmærksom på, at nedsat tid også giver nedsat pensionsindbetaling. Tal med din TR eller fagforening.

Kunne du tænke dig at bestride særlige poster på skolen – bibliotekar, fagkoordinator, teamkoordinator, tillidsrepræsentant, valgholdslærer, IT-, trafik-, elevråds-, skolepatruljeansvarlig eller noget helt andet. Så er det nu, du skal fortælle din leder om det. Du vil af samme grund med stor sandsynlighed blive inviteret til MUS-samtale af din leder inden fagfordelingen.

Det forunderlige ved skolen er, at hvert arbejdsår er anderledes end det forgangne, hvis du ønsker det sådan. Derfor er det nu, du skal drømme stort. 

Vær omstillingsparat

Acceptér, at der er ting, du ikke har indflydelse på. Du kan og bør ytre dig, men når ting ikke står til at ændre, så find den bedste måde at være i det på. Folkeskolen er dynamisk, og du kan ikke have kontrol eller overblik over eller en holdning til alt. Det er udmattende at slås mod vindmøller, der roterer efter skiftende politiske vinde. Lær at leve med, at skolereformer og nye IT-systemer ændrer sig, lige når du har fundet fodfæste. Det er en naturlov i den danske folkeskole. 

Hold ud

Den første tid som lærer svarer til at have kronisk influenza. Du orker ganske givet ikke at se din familie eller venner i fritiden. Særligt ikke, hvis de har børn. Du er brugt som en våd karklud. Men giv ikke op. Det bliver bedre. Når først du får skolens rutiner i blodet, en rute i dit skema gennem skolen, hilses på af børn og voksne fra du kommer til du går, måske endda stikkes en krammer eller en high five, og du oplever, at Emil pludselig knækker læsekoden, eller Sofie gennemskuer kvantefysikken, så forstår du endelig, hvorfor du gik igennem alt det slid for at tage en uddannelse, der bragte dig ud i en verden af kaos og store følelser. Det gjorde du, fordi jobbet som skolelærer er det bedste i hele verden. 

Velkommen. Og pøj pøj.